ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γρηγόρης Λέων

Ιατροδικαστής
Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

«Όπου χρειάζονται χέρια, η βοήθεια με τα λόγια δεν έχει κανένα αποτέλεσμα», είχε πει ο Αίσωπος. Οι αγαθές προθέσεις καλές και χρήσιμες, το αποτέλεσμα όμως έχει σημασία για τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη, θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τη ρήση του στην πραγματικότητα της Αθήνας της μετα-οικονομικής κρίσης.
Αυτή είναι και η αρχή που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίoνα άσκησης κοινωνικής πολιτικής του δήμου. Με παρεμβάσεις σε θέματα, όπως φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, υγείας, εξαρτήσεων φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας για όσους το έχουν ανάγκη.
Θέλουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά και άμεσα κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε έναν κάτοικο της Αθήνας που χρειάζεται βοήθεια. Να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας στους πολίτες, ότι ο δήμος, το πιο κοντινό σε αυτούς επίπεδο διοίκησης, βρίσκεται κοντά τους στις δύσκολες στιγμές τους.
Παράλληλα όμως φιλοδοξούμε να φέρουμε κοντά μας και όλους εσάς που έχετε διάθεση προσφοράς. Γιατί η αλληλεγγύη είναι συλλογική υπόθεση. Είναι δείγμα ποιότητας του πολιτισμού μιας χώρας, μιας πόλης, μιας γειτονιάς.
Η αλληλεγγύη μας μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Προσφορά υπηρεσιών, προσφορές σε είδος, προσφορά σε ιδέες και συμμετοχή στις δράσεις μας. Από αυτή τη σελίδα θα ενημερώνεστε τακτικά για τα μελλοντικά μας σχέδια και θα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην υλοποίησή τους.
Είμαστε σίγουροι –διοίκηση και προσωπικό- ότι το Κ.Υ.Α.Δ.Α. θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση της Αθήνας που η νέα δημοτική αρχή έχει θέσει ως κεντρικό της στόχο.
Συνδυάζοντας εθνικές, ευρωπαϊκές αλλά και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις βελτιώνουμε άμεσα τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες μας και διευρύνουμε το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας αλλά και των υποδομών μας. Δημιουργούμε μια πολυεπίπεδη δομή που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς των κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών στην Αθήνα.
Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων είναι κάτι παραπάνω από ένα δημοτικό ίδρυμα. Είναι υπόθεση όλων μας. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της Αθήνας.
Σας ευχαριστούμε πάντα για την αμέριστη στήριξη!